Информация за контакт

Офисът на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ се намира в
общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5

E-mail: leader_maritsa@abv.bg
Oфициален сайт: www.leader-maritsa.eu

Фейсбук страница: Местна инициативна група - Община Марица

Изпълнителен директор:
Мария Гюзелева
0877 18 47 75

Експерт по прилагане на СВОМР:
Ива Лукайчева
0877 18 77 42

 

Image
Image