Ден на отворените врати в МИГ-Община Марица

14FEB GLOBEARTPOINT h

СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ обявява Ден на отворените врати в офиса на МИГ-а във връзка с разяснителна кампания след обявяване на прием по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.068МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“.

Събитието е предназначено за всички потенциални бенефициенти – работодатели, доставчици на социални и здравни услуги, община Марица.

Събитието ще се проведе на 16.12.2019г. (понеделник) в офиса на МИГ в с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5 и ще бъде с продължителност от 10:00ч. до 17:00ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Image