МИГ-Община Марица организира информационна среща по Мярка М05 "Активно включване - уязвими групи"

Покана

Image