Покана за обществено обсъждане относно разпределяне на допълнителен финансов ресурс към Стратегията

Покана за среща

Image