МИГ-Община Марица подписа първи договор за финансиране на проект за инвестиции в инфраструктура за отдих и туризъм

Проектът предвижда изграждане на зона за отдих в с. Царацово

Царацово 7.5

МИГ-Община Марица подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

 

На 10.02.2021г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и кметът на община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.292-0001 „Обществена зона за отдих в с. Царацово“ с бенефициент община „Марица“.

Проектът предвижда изграждане на зона за отдих в с. Царацово в "Малкия парк", където към момента няма необходимите условия за пълноценен отдих и почивка на жителите на селото. За да се създаде възможност за активна семейна почивка, ще бъдат изградени съоръжения за игри с акценти на туристически обекти, разкриващи уникалността на България, велоалея, беседка, барбекю, чешма, пясъчник във формата на картата на България, площадка за игра, библиотека с книги.

Реализирането на проекта ще допринесе за създаването на оптимална жизнена и икономическа среда в населеното място, ще създаде достъпност и ефективно използване на парка за активна почивка. Комбинацията от съсредоточаване на различни съоръжения за игри и почивка в "Малкия парк" ще направят мястото предпочитано и привлекателно за цели семейства, като се осигури забавление, както за родителите, така и за най-малките и за по-големите деца.

Общата стойност на проекта е 99 398 лв. и е финансиран със средства от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Image