МИГ-Община Марица получава допълнително финансиране за подпомагане на местните бенефициенти

Нови 914 000лв. влизат в Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Връчване

        На официална церемония в Министерството на земеделието, храните и горите министър проф. д-р Христо Бозуков връчи на изпълнителния директор на МИГ-Община Марица заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за местно развитие. Осигурените допълнителни средства са насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.


        Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000лв. се предвижда да се разпредели към стопанския, нестопанския и публичния сектори на територията на община Марица с цел да се даде балансиран отговор на нуждите на отделните сектори и заинтересовани страни, което да осигури балансирано развитие на територията.
        На церемонията допълнителни средства за развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията на страната получиха и другите местни инициативни групи. На събитието присъстваха представители на екипите на МИГ, както и ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник-министър Георги Събев.
        Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.
        Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциална на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.

 обща снимка     обща снимка

Източник: МЗХГ

 

Image