ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури, включени в стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица“ към 08.12.2021г. може да откриете ТУК.

Снимка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В културна информационно-творческа стая ще се възроди едно забравено, но изключително ценно културно наследство – шитата дантела „Кене".

        През 2020г. народно читалище „Светлина – 1929г.“ в с.Труд стартира изпълнението на проект „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая. Основната цел на проекта е да се съхрани и популяризира културното наследство в селото по съвременен и атрактивен начин, така че да обогатява знанията и събужда интереса на деца, младежи, родители, жители на с. Труд и гости от община Марица и извън нея.

Колективни предпазни средства         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно приключи изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.031-0002-C01 „Подобряване условията на труд в "КРАН" ЕООД“, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.          Основната цел на проектното предложение бе да се подобри работната среда в „КРАН“ ЕООД, с.Калековец, община Марица, посредством

news 91 1лозана

 

 

 

 

 

 

„ЛОЗАНА-62“ ЕООД изпълнява дейности в рамките на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.031-0003-C01, „Подобряване условията на труд в ЛОЗАНА-62 ЕООД“, МИГ Община Марица М03, „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

IMG 9546

          През април 2019г. успешно приключи изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.013-0002-C01 „Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД“, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

news 91 1

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел:

«Възможност за професионална реализация в «Артистико Системс» ООД за млади хора от община Марица“

Главна цел:

Предоставяне на възможност за професионална реализация в "Артистико Системс" ООД на млади хора от община Марица, в съответствие с необходимостта от разширяване на производствената и търговска дейност на дружеството.

news 91 1

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел:

«Възможност за професионална реализация в «Артистико» ЕООД за млади хора от община Марица“

Главна цел:

Предоставяне на възможност за професионална реализация в "Артистико" ООД на млади хора от община Марица, в съответствие с необходимостта от разширяване на производствената и търговска дейност на дружеството.

logo opik          2      амек тойс   

  

 

 

 

Бенефициент: "Амек Тойс" ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.013-0002-C01

Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД

Обща стойност: 260 062.00 лв., от които 154 736.89 лв. европейско и 27 306.51 лв. национално съфинансиране.

news 91 12

 

 

„Ланстар“ ООД, с. Войводиново, общ. Марица, изпълнява дейности в рамките на административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.031-0010-C01 „Подобряване условията на труд, постигане на устойчива заетост и повишаване качеството на труда в ООД Ланстар“, МИГ Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Основните цели на дейностите по проекта са оптимизиране управлението на трудовия процес в ООД Ланстар, както и подобряване на социално-битовите условия за работещите и оптимизиране на микроклимата в работното помещение. Изпълнението на дейностите по проекта целят да мотивират персонала,

news 91 12

 

 

„КРАН“ ЕООД изпълнява дейности в рамките на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.031-002, „Подобряване условията на труд в КРАН ЕООД“, МИГ Община Марица М03, „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Обща цел на проекта е да се подобри работната среда в „КРАН“ ЕООД, с.Калековец, посредством осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, водещи до подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в предприятието.

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка със задължението Ви по време на осъществяване на даден проект да информирате обществеността за получената от фондовете подкрепа, СНЦ „МИГ-Община Марица“ предоставя възможност* на всички бенефициенти по проекти, финансирани чрез Стратегията за местно развитие, да публикуват на информационната платформа www.migmaritsa.eu кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като ясно се открои финансовата подкрепа от Европейския съюз.

За тази цел е достатъчно да изпратите подготвената от Вас информация** на нашия имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..