Покана за обучение на тема "Съвременните форми и начини за развитие и популяризиране на културното наследство на територията на МИГ - Община Марица"

Покана 28.10.2020

Image