Материали от обучения

ОБУЧЕНИЯ 2020г.

Презентационни материали от проведено обучение на тема „Развитие на местната общност за преодоляване на негативните стереотипи” от 20.11.2020г., с.Царацово

Презентационни материали от проведено обучение на тема „Управление на успешен малък бизнес, включително и чрез възможностите за финансиране от ЕСФ” от 18.11.2020г., с.Труд

Презентационни материали от проведено обучение на тема „Територията на МИГ - Община Марица - чиста вода, въздух и земя!” от 12.11.2020г., с.Бенковски

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие” 04.11.2020г., с Войводиново

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3.1 - Изтегли PDF

Презентация 3.2 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Презентационни материали от проведено обучение на тема „Съвременни форми и начини за развитие и популяризиране на културното наследство” от 28.10.2020г., КИЦ "Малтепе", с.Маноле

ОБУЧЕНИЯ 2019г.

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 05-06.12.2019

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3.1 - Изтегли PDF

Презентация 3.2 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси” 02-03.12.2019г.

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 09-10.12.2019

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

ОБУЧЕНИЯ 2018г.

Презентационни материали от проведено обучение на тема Подготовка и разработване на проекти по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4.1 от ПРСР” 03-04.10.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема „ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ОПРЧР” 17-18.09.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2, мярка 7.5 и мярка М01 от ПРСР" 01-02.10.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Коментирайте мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“. Задайте Вашите въпроси и коментирайте с другите партньори?

Image