Снимка покана ПРСР        МИГ-Община Марица кани всички желаещи да вземат участие в обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, което ще се проведе на 9-ти и 10-ти декември от 10:00ч. в офиса на МИГ-Община Марица в с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.

Снимка покана ОПИК

        МИГ-Община Марица кани всички желаещи да вземат участие в обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, което ще се проведе на 5-ти и 6-ти декември от 10:00ч. в офиса на МИГ-Община Марица в с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.

Снимка покана РЧР

        МИГ-Община Марица кани всички желаещи да вземат участие в обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”, което ще се проведе на 2-ри и 3-ти декември от 10:00ч. в офиса на МИГ-Община Марица в с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.

Страница 1 от 2

Image